VAKCINÁCIA PSOV

V súčasnej dobe sa psy očkujú proti týmto infekčným ochoreniam:
besnota,
psinka,
parvoviróza,
infekčná hepatitída,
leptospiróza,
infekčný (psincový) kašeľ, alebo infekčná tracheobronchitída,
lymská borelióza,
koronaviróza,
tetanus.

Besnota
Jedna z najobavánejších a veľmi nebezpečných nákaz zvierat. Atakuje mozok a ochorenie vždy končí smrťou. Psy sa môžu nakaziť po pokúsaní od besného, voľne žijúceho zvieraťa (napr. líšky). Ide o veľmi nebezpečné ochorenie, pretože sa môžu nakaziť nielen domáce zvieratá, ale aj človek – po pokúsaní, alebo poranení od infikovaného psa alebo mačky. Je to jediné očkovanie na Slovensku, ktoré je zo zákona povinné. Je povinné pre psi staršie ako 3 mesiace a povinnosťou je jej každoročná revakcinácia.

Psinka
Psinka je veľmi nebezpečné vírursové ochorenie, ktoré sa môže prejaviť v rôznych formách:
pľúcnej,
na tráviacom trakte,
v nervovej sústave,
kožné problémy.
Zvlášť náchylné sú šteniatka, ale ochorieť môžu aj staršie psi. Prejavuje sa to horúčkami, nechutenstvom, výtoky z očí a nosa, kašeľ, zvracanie a hnačky. Pri postihnutí nervovej sústavy vídame tiež kŕče a často dochádza k úhynu. Nebezpečentstvo psinky spočíva tiež v tom, že i u úspešne vyliečeného psa sa môžu v priebehu života vyskytnúť komplikácie (postihnutie na zubnej sklovine, tzv. psinkový chrup, postihnuté kĺby, triaška rôznych svalových skupín, epileptiformné záchvaty ... ). Vírus je dosť citlivý na vysoké teploty, naopak v zimnom období dokáže prežívať v prostredí aj niekoľko tyždňov.

Parvoviróza
Parvovirus spôsobuje vysoko nakazlivé ochorenie psov, ktoré sa prejavuje zvracaním, hnačkami, a často končí úhynom. Najčastejším zdrojom nákazy je kontaminovaný trus, ktorým sa nakazí jeden pes od druhého. Parvovírusy sú navyše veľmi odolné voči vysokým aj nízkym teplotám, tak i proti väčšine dezinfekčným prostriedkom. Ich prežívanie v truse sa odhaduje na roky. Pokiaľ sa v domácnosti nachádzal pes s klinickými prejavmi psinky, alebo parvovirózy je treba s príchodom nového šteniatka počkať aspoň pol roka, alebo si zaobstarať šteniatko už plne očkované, s dostatočnou hladinou protilátok.

Infekčná Hepatitída
Infekčná hepatitída je virusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pečeň. Niekedy toto ochorenie prebieha bez výrazných klinických príznakov (tzv. skrytá infekcia). Môže dôjsť k zakaleniu rohovky, väčšinou jednostrannému, ktoré však môže po skončení nákazy bez následkov zmiznúť. Ak sa dostavia klinické príznaky ochorenia, majú priebeh ako horúčka, zvracanie, hnačka a predovšetkým bolesť brucha v časti za chrupavkou hrudnej kosti. Okrem zápalu pečene (v chronických prípadov) vzniká aj ťažké postihnutie obličiek.

Leptospiróza
Leptospiróza je bakteriálne ochorenie, ktorého pôvodcom sú leptospiry nacházajúce sa u voľne žijúcich zvierat, ktoré ich môžu dlhodobo vylučovať a šíriť ako infekciu. Pes sa nakazí priamo od chorých zvierat, alebo pitím kontaminovanej vody. Ako hlavné príznaky môžeme uviesť : vysoké horúčky, žltačka, krvácanie na slizniciach a krv v truse. Toto ochorenie je prenosné na človeka.

 

Infekčný (psincový) kašel
Je akútne vysoko nakazlivé ochorenie, ktorého podstatou je infekcia - komplex rôznych vírusov a bakterií. Ide predovšetkým o adenovírusy, vírus parainfluenzny psov, reovírus psov, vírus psinky a parvovírus, prip. Mykoplazma). Ako sekundárna bakteriálna mikroflóra sa pridružujú mnohé baktérie, ktoré komplikujú prvotné ochorenie a zhoršujú jeho klinický obraz. Z bakteriálnej mikroflóry je to predovšetkým Bordetella bronchiseptica, ktorá spolu s vírusmi navodzuje ťažký priebeh ochorenia. Ako hlavné príznaky sa u tohto infekčného ochorenia veľmi výrazne prejavuje silný kašeľ s vracaním, taktiež vznikajú výtoky, často až hnisavé, z očí a nosa.

Lymská borelióza
Je to zdĺhavá bakteriálna infekcia, ktorá môže spôsobiť dlhotrvajúce bolestivé stavy. Hlavnými príznakmi sú artritídy s náhlym vznikom veľkých bolestí, dostavuje sa krívanie, horúčky, nechutenstvo, apatia a depresie. Ťažké formy boreliózy postihujú srdce, mozok a obličky.

Koronaviróza
Je to črevné ochorenie, ktoré ohrozuje predovšetkým šteniatka a mladé psi. Príznaky ochorenia sú hnačky, zvracanie, silný pocit smädu, nechutenstvo. Ak sa k tomuto vírusu pridruží aj vírus parvovírus, často sa to končí ťažkým zápalom tráviaceho traktu a úhynom. Očkovacia vakcína je väčšinou združovaná s vakcinou proti parvoviróze.

Tetanus
Tetanus má vo väčšine prípadov smrteľný priebeh, je to však ochorenie veľmi vzácne – na rozdiel od ostatných vymenovaných infekcií.

Vakcinačná schéma
Dnes sa používajú kombinované vakcíny, čiže jednou aplikáciou je poskytnutá ochrana proti viacerým ochoreniam.

Vek Chovy ohrozené infekciou Ostatné chovy
6 týždňov parvoviróza, psinka, prípadne: koronaviróza a hepatitída  
7-8 týždňov parvoviróza, psinka, koronaviróza, hepatitída a leptospiróza parvoviróza, psinka, prípadne: koronaviróza a hepatitída
9-11 týždňov parvoviróza, psinka, koronaviróza, hepatitída, leptospiróza, infekčný kašeľ parvoviróza, psinka, koronaviróza, hepatitída, leptospiróza, infekčný kašeľ
14 týždňov lymská borelióza lymská borelióza
19 týždňov lymská borelióza lymská borelióza
20 týždňov tetanus  
24 týždňov tetanus  
26 týždňov besnota besnota

Všetky očkovania sa pravidelne po roku opakujú.

Dôležité !
Vakcinovať je možné iba zdravé zvieratá, ktoré by nemali byť v obdodí ruje. Každá vakcinácia môže u niektorých pacientov vyvolať vedľajšie reakcie, ako: svrbenie, malé zdurenie po vpichu až po celotelové svrbenie, može spôsobiť vyrážky alebo opuch očných viečok. Môže sa taktiež vyskytnúť zvýšená teplota, prechodné nechutenstvo a apatia. Tieto reakcie su veľmi zriedkavé a väčšinou si nevyžadujú žiadny zásah. Pri ich vyskytnutí je samozrejme dôležité sa poradiť s veterinárom. Z týchto dôvodov sa doporučuje 14 dní po vakcinácii nevystavovať zviera žiadnej záťaži (u pracovných psov obmedziť prácu i výcvik) a nekúpať ich kvôli prechladnutiu.